Automatické dveře TRIDO mají certifikát požární odolnosti